2016 рік

                                       

ПАСПОРТ

територіальної громади

Білокамінської сільської  ради

 

Населений пункт села Білий Камінь, розташований на мальовничому Подільському плато, на південному сході Вінницької області, Чечельницького району.

Білокамінські землі межують із землями Бершадського району та сільськими радами Чечельницького району, а саме: Тартацькою, Чечельницькою селищною, Рогізківською, Каташинською та Бондурівською.

Засноване село Білий Камінь в 1785 році.

                                                    2. Відстань до районного центру

- шосейним шляхом      7 км.

 - залізницею                  9 км.

3. Територія

Всього 2213,4га

в т.ч.: земель державної власності - 516.5705га

земель комунальної власності ___-___га

земель приватної власності - 264.48га

4. Населення

 

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

На

01.01.2016р.

Всього, чол.

787

738

732

дітей дошкільного віку

32

32

33

дітей шкільного віку

83

43

45

громадян пенсійного віку

356

392

389

працездатне населення

343

320

319

кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

25

25

25

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

Всього населених пунктів- 1, в них  - 381дворів, у тому числі:  

Населений пункт Білий Камінь, в ньому:*

 

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

На

01.01.2016р.

кількість дворів

452

452

381

кількість населення

745

738

732

в т.ч.: дітей дошкільного віку

29

32

33

дітей шкільного віку

74

43

45

громадян пенсійного віку

360

392

319

 

 

За 2014 рік

За 2015 рік

 

 

Кількість померлих

14

16

 

 

Кількість народжених

7

5

 

             

* заповнюється по кожному населеному пункту окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін. будинок ради).

 6. Місцева рада утворена в – 1918р.

Відстань до найближчої місцевої ради  - 7 км. (Чечельницька селищна рада)

7. Кількість виборців 436чол.

                   8. Сільський голова

 Фурман Володимир Афанасійович

число місяць і рік народження  -  29.04.1969 року

службовий телефон   -  2-55-39

освіта -  вища

спеціальність за освітою – викладач фізичної географії

        Ким висунутий на виборах   - самовисування

        Обраний з двох кандидатур 25.10.2015 року

        Отримав 218 (58%) голосів виборців

        Обирається  - втретє

         

                           9. Секретар ради

         Ситник Наталія Володимирівна 

число місяць і рік народження  - 18.10.1973 року

службовий телефон –  2-55-42

освіта  - середня спеціальна

спеціальність за освітою  -  інженер землевпорядник

Дата обрання секретарем ради – 25.10.2015 року

раніше обираласьсекретарем ради -  втретє

10. Склад депутатів ради

Всього,(кількість)

12

З них членів партій, в т.ч.

 

 

 

Позапартійні

12

за освітою:

 

за віком:

 

вища

3

до 30 років

-

незакінчена вища

3

від 30 до 45років

5

середня-спеціальна

6

від 45до 60років

6

середня

-

старше 60 років

1

незакінчена середня

-

 

 

за родом діяльності:

 

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

3

працівників агропромислового комплексу

4

працівників житлово-комунального господарства

-

працівників охорони здоров’я

-

працівників освіти, культури

1

працівників місцевого самоврядування

2

працівників місцевих держадміністрацій

-

пенсіонерів

2

осіб, що не працюють

4

інших

-

           

 11. Постійні комісії ради

№ з/п

Назва комісії

К-сть депутатів

Прізвище, ім’я по батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1.

З питань планування фінансів та бюджету, соціальної сфери

5

Подольський Володимир Іванович

Пенсіонер за віком

2.

З питань охорони довкілля, раціонального використання земель та земельних відносин

5

Химич Анатолій Созонович

Пенсіонер за віком

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п

(П.І.Б.)

Посада та місце роботи

1.

Розвод Тетяна Валентинівна

Акушер сільського ФАПу

2.

Ремега Олена Афанасіївна

Завідувач сільською бібліотекою

3.

Овчар Наталія Михайлівна

Завідувач сільським будинком культури

4.

Бойко Зінаїда Володимирівна

Завідувач «Комунального закладу ясла – садок «Берізка»»

5.

Поштар Павло Тимофійович

Глова ради ветеранів

13. Депутатами районної/обласноїради, із числа територіальної громади, відсутній.

14. Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації _-__, в них бере участь _-__чол.

У тому числі: -

15. Корисні копалини- відсутні

16. Структура земельного фонду

з/п

Територія Білокамінської сільської  ради

Га

Оренда

Договори оренди

з_____по____

 

Територія ,всього

утому числі:

2213.4

-

 

1

Сільськогосподарські угіддя

1745,7

-

 

2

Рілля

1571,1

102,9167

32,2802

3,1673

29.09.2014 – 29.09.2039

   18.05.2014 – 18.05.2029

   04.11.2011 – 04.11.2016

3

Ліса і інші лісовкриті площі

135,0

-

-

4

Забудовані землі

22,1

0,02

0,01

17.03.2007-17.03.2056

     13.02.2006 – 13.02.2055

 

    

5

Ставки які знаходяться

 

 

 

 

-на території села

10,1833

3.0000

7,497

2,9850

 

8.04.2005 – 8.04.2054

      04.06.2007 – 04.06.2056

 

-за територією села

1,7314

-

-    

 

17. Бюджет сільської/селищної/міської ради

(тис. грн.)

 

2015 р.

2016р.

Доходи місцевого бюджету всього,

 в т.ч.

408,983

483,366

Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

367.21

431.54

Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

99,400

156,850

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

26,421

29,777

                                    бюджет розвитку

6.700

12,2

Субвенція

5,400

8,400

Дотація

236,441

253,585

Видатки місцевого бюджету, в т.ч.

408,983

483,366

               поточні

398,783

471,166

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

-

-

               капітальні

6,700

12,200

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

-

-

Із загального обсягу видатків на утримання:

408,983

483,366

         орган місцевого самоврядування

171,289

220,188

         освіта

149,252

166,150

         культура

28,214

34,761

         охорона здоров’я  

58,671

66,683

         житлово-комунальне господарство

-

-

         інші

29,771

30,345

ПІДПРИЄМСТВА

що розташовані на території ради  - відсутні

18. Промислові підприємства.

 

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

На

01.01.2016р.

Всього,

 

 

 

в т.ч.: акціонерні товариства

-

-

-

кооперативна власність

-

-

-

господарські товариства

-

-

-

державна власність

-

-

-

 

-

-

-

ТзОВ

-

-

-

Приватні підприємства

-

-

-

19. Основні з них, види промислової продукції.

20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

На

01.01.2016р.

Всього,

 

 

 

в тому числі:

-

-

-

акціонерні товариства

-

-

-

кооперативна власність

-

-

-

державна власність

-

-

-

ТзОВ

-

-

-

фермерські господарства

-

-

-

приватні підприємства

-

-

-

ТОВ

1

1

1

21. Основні з них, напрямки спеціалізації

Рослиництво

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п

Назва

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

На

01.01.2016р.

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

 

-

-

-

-

-

-

-

23. Комунальні підприємства.

№ з/п

Назва

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

На

01.01.2016р.

всього

К-сть працюючих

всього

К-сть працюючих

всього

К-сть працюючих

 

-

-

-

-

-

-

-

24. Торгівля

 

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

На

01.01.2016р.

Магазинів в т.ч.:

3

4

4

            продуктові

-

-

-

              промислові

-

-

-

  інші

-

-

-

   приватні

3

4

4

Ринків в т.ч.:

-

-

-

           стаціонарні

-

-

-

           стихійні

-

-

-

           продовольчі

-

-

-

           промислові

-

-

-

Побутові підприємства

-

-

-

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

На

01.01.2016р.

-

-

-

-

26. Послуги зв’язку

 

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

На

01.01.2016р.

Кількість телефонізованих населених пунктів

1

1

1

Абонентів

286

286

286

Радіоточок

380

380

380

27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

На

01.01.2016р.

-

-

-

-

28. Охорона здоров’я

 

на 01.01.2016

в них:

працівників

форма власності

кількість закладів

ліжок, відвідувань

Медичні заклади

1

-

3

комунальна

в т.ч.

-

-

-

-

- поліклінік

-

-

-

-

- лікарень

-

-

-

-

- амбулаторій

-

-

-

-

- диспансери

-

-

-

-

- ФАП

1

-

3

комунальна

- аптека

-

-

-

-

29. Освіта

 

на 01.01.2016

кіль-кість

розрахун-кова кіль-кість місць

в них:

форма власності

вчителів, вихователів

учнів, дітей

Вищі навчальні заклади

-

-

-

-

-

Школи

-

-

-

-

-

в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.

-

-

-

-

-

ЗОШ І-ІІ ст.

1

120

16

44

комунальна

ЗОШ І ст.

-

-

-

-

-

Шкіл-інтернатів

-

-

-

-

-

Гімназій (колегіумів)

-

-

-

-

-

Діючих дошкільних закладів

1

30

4

16

комунальна

Приміщень недіючих

-

-

-

-

-

- шкільних закладів

-

-

-

-

-

- дошкільних закладів

-

-

-

-

-

 30. Закладів культури

  • Будинкикультури –1
  • Театри– ___-
  • Бібліотеки–  1
  • Музеї – __-_

31. Спортивні заклади та споруди відсутні

32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

Російсько - православна церква 1765 року забудови

 

33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції

стосовно їх вирішення

 

1.Ремонт доріг на території населеного пункту.

2.Ремонт приміщення сільської ради.

3.Ремонт приміщення сільського будинку культури.

 

 

 

 

                                  Сільський голова                                    В.Фурман

123